Oferta szkoły

Oferta edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza szkoły:

 

 Nasza szkoła:

 

 • Zachęca i motywuje do nauki;
 • Rozwija zainteresowania i uzdolnienia;
 • Wzbudza wyobraźnię i ciekawość świata;
 • Daje możliwość nauki języków obcych;
 • Promuje sport i zdrowy styl życia;
 • Zapobiega niepowodzeniom w nauce;
 • Opiekuje się dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
 • Uczy kultury bycia i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
 • Uczy wrażliwości i altruizmu;
 • Uczy aktywnego udziału w życiu gospodarczym;
 • Rozwija poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej;
 • Współpracuje  z instytucjami w ramach struktur samorządowych;
 • Organizuje wycieczki edukacyjne krajowe i zagraniczne;
 • Wspiera ducha partnerstwa między rodzicami a nauczycielami;
 • Zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki poprzez objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV (procedura – załącznik w Statucie Szkoły).

 

 

2011 ZKPIG13 - Oferta szkoły.
Powered by Joomla 1.7 Templates