Informacje

Instrukcja pierwszego logowania do e-Dziennika

Instrukcja pierwszego logowania do e-Dziennika:

logowanie

 

"TRZYNASTKA" zaprasza :)

AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI RODZICÓW

"TRZYNASTKA" zaprasza

wszystkich  rodziców chętnych do gry w siatkówkę,

 w środy od 19:00 - 20:30

oraz piątki od 18:30 - 20:00

do sali gimnastycznej 

 siatkowka2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017 r.

I okres

od 04.09.2017 r.   do   26.01.2018 r.

II okres

od 23.12.2017 r.   do   23.06.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2016 r. do   01.01.2018 r.

Ferie zimowe

od 29.01.2018 r.   do   11.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 29.03.2018 r.   do   03.04.2018 r.

Ferie letnie

od 23.06.2018 r.   do   31.08.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018 r.

Wystawianie ocen zachowania za I okres i zagrożeń

08.12.2017 r.

Informowanie rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych za I okres

19.12.2017 r.

Wystawianie stopni za I okres

19.01.2018 r.

Rada klasyfikacyjna za I okres

23. i 24.01.2018 r.

Rada podsumowująca I okres

13.02.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – część humanistyczna

18.04.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – część mat.-przyrodnicza.

19.04.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – język obcy nowożytny

20.04.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. humanistyczna

04.06.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. mat. – przyrodnicza

05.06.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. dotycząca języka obcego

06.06.2018 r.

Wystawianie rocznych ocen zachowania i zagrożeń

11.05.2018 r.

Informowanie rodziców podczas zebrań
o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych

17.05.2018 r.

Wystawianie rocznych stopni.

11.06.2018 r.

Rada klasyfikacyjna.

12. i 18.06.2018 r.

Rada szkoleniowa

25.06.2018 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2016/2017

26.06.2018 r.

Wstecz

Zebrania z rodzicami 2017/18

ZEBRANIA Z RODZICAMI

6 września 2017 r. – klasy 0 - III SP

7 września 2017 r. – klasy IV - VII SP i GIMNAZJUM

28 listopada 2017 r. – wszystkie klasy

24 stycznia 2018 r. – klasy 0 – III SP

25 stycznia 2018 r. – klasy IV - VII SP i GIMNAZJUM

 

22 marca 2018 r.* – wszystkie klasy

17 maja 2018 r.*– wszystkie klasy

*Zebrania połączone z dyżurem dla rodziców.

Załączniki
Pobierz plik (ZEBRANIA 17_18.pdf)ZEBRANIA 17_18.pdf469 kB

Dyżury dla rodziców 2017/18

DYŻURY DLA RODZICÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH 16.00 - 18.00:

28.09.2017;

26.10.2017;

19.12.2017 (informacja o grożących ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach okresowych);

22.03.2018 (przed zebraniami);

26.04.2018;

17.05.2018 (przed zebraniami)

Załączniki
Pobierz plik (DYŻURY DLA RODZICÓW 17_18.pdf)DYŻURY DLA RODZICÓW 17_18.pdf393 kB

UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rada Rodziców informuje, iż składka roczna na ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 49,00 zł.
Wpłat należy dokonywać na konto bankowe do 30.09.2017:

Dane do przelewu:

PKO BP 59 1020 1811 0000 0502 0298 6768
SKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 W GDAŃSKU
ul. STARTOWA 9, 80-461 GDAŃSK

treść: ubezpieczenie - imię i nazwisko dziecka, klasa

kwota: 49 ,00 zł
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Rady Rodziców:  rrsp92.pl

Załączniki
Pobierz plik (wniosek_I.pdf)wniosek_I.pdf155 kB
Pobierz plik (polisa_II.pdf)polisa_II.pdf656 kB
Pobierz plik (warunki-ubezpieczenia.pdf)warunki-ubezpieczenia.pdf182 kB
Pobierz plik (zal.xls)zal.xls130 kB

Harmonogram pracy w SP92 r.sz.2017_2018

HARMONOGRAM PRACY W SP92 17_18.pdf

Informacja

UWAGA

Dyrekcja Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 w Gdańsku informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem albo bez opłat i prowizji w placówkach BANKU PKO SA świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska.

Od 1 stycznia 2017 r. wpłaty należy uiszczać na niżej wymienione konta bankowe szkoły:

obiady

TYTUŁEM: - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, OBIADY ZA M-C: ...

 PKO SA O/Gdańsk, 93 1240 1268 1111 0010 3848 3759

 • duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

TYTUŁEM: - IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

PKO SA O/Gdańsk 11 1240 1268 1111 0010 3848 3586

2011 ZKPIG13 - Informacje.
Powered by Joomla 1.7 Templates