Kalendarz ucznia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017 r.

I okres

od 04.09.2017 r. do 26.01.2018 r.

II okres

od 23.12.2017 r. do 23.06.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2016 r. do 01.01.2018 r.

Ferie zimowe

od 29.01.2018 r. do 11.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

Ferie letnie

od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018 r.

Wystawianie ocen zachowania za I okres i zagrożeń

08.12.2017 r.

Informowanie rodziców o przewidywanych stopniach niedostatecznych za I okres

19.12.2017 r.

Wystawianie stopni za I okres

19.01.2018 r.

Rada klasyfikacyjna za I okres

23. i 24.01.2018 r.

Rada podsumowująca I okres

13.02.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – część humanistyczna

18.04.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – część mat.-przyrodnicza.

19.04.2018 r.

Egzamin dla klas III gimnazjum – język obcy nowożytny

20.04.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. humanistyczna

04.06.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. mat. – przyrodnicza

05.06.2018 r.

Dodatkowy termin egzaminu cz. dotycząca języka obcego

06.06.2018 r.

Wystawianie rocznych ocen zachowania i zagrożeń

11.05.2018 r.

Informowanie rodziców podczas zebrań
o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych

17.05.2018 r.

Wystawianie rocznych stopni.

11.06.2018 r.

Rada klasyfikacyjna.

12. i 18.06.2018 r.

Rada szkoleniowa

25.06.2018 r.

Rada podsumowująca rok szkolny 2016/2017

26.06.2018 r.

Dni wolne: 2 I, 18-19-20 IV (egz. gimnazjalne), 30 IV, 2 V, 4 V, 1 VI.

Wstecz

Harmonogram pracy w SP 92 r.sz. 2017_2018

2011 ZKPIG13 - Kalendarz ucznia.
Powered by Joomla 1.7 Templates