KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE  

KONKURSY SZKOLNE

 

KONKURS

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ

X

p. D. Figurska (kl. I- III SP)

p. K. Kolary (kl. IV-VII SP)

 

TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU   DROGOWEGO

                                                                         SP

                                                                           G

XI

 

p. B. Dąbrowska,

p. K. Górski

BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY

XII

p. M. Hinz-Wójcicka,

p. B. Dąbrowska,

KONKURS WIEDZY O KULTURZE

WIELKIEJ BRYTANII

I

IV - VII SP – p. K. Kolary

II- III G – p. A. Przytarska

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ

II

p. E. Milewicz - SP

p. B. Piaseczna - GIM

KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLAS III SP

III

p. B. Kraszpulska

WIOSENNO – WIELKANOCNY KONKURS PLASTYCZNY

III

p. B. Dąbrowska,

p. M. Hinz-Wójcicka

X MISTRZOSTWA SZKOŁY W TAŃCU

III

p. B. Kolarz,

p. I. Żmijewska

KONKURS Z GRAMATYKI JĘZYKA

ANGIELSKIEGO DLA KL. VI i VII

IV

p. A. Kozłowska

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ „BITWA NA GŁOSY”

Do ustalenia

p. D. Starczewska

p. J. Wiśniewska

p. K. Kolary

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

KONKURSY/OLIMPIADY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

„OLIMPIADA WIEDZY O GDAŃSKU”-

p. S. Ryznar

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W SP:
 • JĘZYK POLSKI

 • MATEMATYKA

 • JĘZYK ANGIELSKI

 

p. B. Piaseczna-Hukałowicz

p. A. Jaworska

p. J. Wiśniewska

KONKURSY PRZEDMIOTOWE W GIMNAZJUM:

 
 • JĘZYK POLSKI

p. A. Szalsza

 • JĘZYK ANGIELSKI

p. A. Przytarska

 • HISTORIA

p. S. Ryznar

 • BIOLOGIA

p. A. Prądzińska

 • CHEMIA

p. J. Suberlak

 • GEOGRAFIA

p. E. Sikorska

 • FIZYKA

p. B. Brzostowska

 • MATEMATYKA

p. M. Stankiewicz

 • INFORMATYKA

p. D. Rosenberg

„KANGUR” SP I GIM - MATEMATYKA

               - FIZYKA

p. A. Jaworska

p. B. Brzostowska

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH „ŚWIETLIK”

 • KLASY 0 - III

 • KLASY IV SP (?)

 

p. A. Czerniawska

p. A. Użlis

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „OLIMPUSEK” Z JĘZYKA ANIELSKIEGO DLA KLAS I - III SP

p. A. Borowiec

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

„OLIMPUSEK ZINTEGROWANY”

p. L. Pakizer

„OLIMPUS” Z MATEMATYKI

DLA SP I GIMNAZJUM

p. J. Naumczyk

MARATON CZYTELNICZY:

 • KLASY II - III SP

 • KLASY IV - VI SP

 • Klasy VII SP i GIMNAZJUM

p. A. Szczęsna, p. M. Zwierzykowska

p. I. Kuśmierska, p. B. Piaseczna

p. A. Szalsza

REGULAMIN KONKURSU „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”  

REGULAMIN KONKURSU „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”, jest Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku.

2. Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych i artystycznych,
 2. dostrzeganie aspektów matematycznych w otaczającej rzeczywistości,
 3. promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży,
 4. aktywizowani uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 2 zdjęcia.

Prace powinny dotyczyć jednego z dwóch aspektów matematyki:

 • obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, figury geometryczne),
 • praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych.

5. Zgłoszenie do Konkursu polega na:

a. dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia (wzór niżej),

b. dołączeniu podpisanych na odwrocie odbitek na papierze fotograficznym w formacie 13 x 18,

c. dołączeniu podpisanej imieniem i nazwiskiem płyty CD ze zdjęciami.

6. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

ul. Startowa 9

80 – 461 Gdańsk

Z dopiskiem „KRÓLOWA NAUK W OBIEKTYWIE”.

7. Termin składania prac: 30 kwietnia 2018r.

8. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników szkoły.

9. Kryteria oceny prac:

a. Zgodność z tematyką,

b. Umiejętności warsztatowe,

c. Oryginalność potraktowania tematu,

d. Walory estetyczne,

10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

11. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz wręczeniem nagród oraz dyplomów.

12. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

13. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

KONKURS - III MIĘDZYSZKOLNE POTYCZKI MATEMATYCZNE  

REGULAMIN KONKURSU „III MIĘDZYSZKOLNE POTYCZKI MATEMATYCZNE”

 I.                   UWAGI OGÓLNE

 Konkurs „III MIĘDZYSZKOLNE POTYCZKI MATEMATYCZNE” (dalej zwany „Konkursem”) przeznaczony jest dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych z Gdańska.

Organizatorami Konkursu są nauczyciele matematyki z SP 92 im. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku.

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tematyka:

 • uczniowie, podzieleni na drużyny, będą ze sobą rywalizować, wykazując się umiejętnościami logicznego i kreatywnego myślenia. Polem ich działania będzie szeroko rozumiana matematyka, której umiejętność będzie sprawdzana w konkurencjach takich jak puzzle matematyczne, quizy czy rebusy.

 

Cele konkursu:

 • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • pobudzanie do twórczego myślenia;
 • wykorzystywanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym,
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i szkół,

 

Zakres materiału:

obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania matematyki w klasach I – IV szkoły podstawowej.

 

II.                ORGANIZACJA KONKURSU

 

1. Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 – 12.00 w SP 92 im. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku, ul. Startowa 9.

 

2. Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie, zgłasza pięcioosobowy zespół uczniów w terminie do 11 grudnia  2017 roku. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru szkoły i klasy oraz numeru telefonu).

 

3. Dla celów organizacyjnych prosimy o zabranie przez uczestników oświadczeń:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez SP 92 im. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku, ul. Startowa 9, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926)”

 ………………………………………………………

 

4. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych.

 

5. Podczas zawodów pięcioosobowe zespoły rozwiązują zadania matematyczne.

 

6. Uczestników Konkursu prosimy o zabranie obuwia odpowiedniego na salę gimnastyczną.

 

7. Na Konkurs uczniowie przychodzą z opiekunem.

 

8. Nauczyciel - opiekun zespołu nie bierze udziału w rozwiązywaniu zadań konkursowych.

 

9. Najlepszy zespół otrzyma nagrodę dla całej klasy w postaci biletów wstępu do parku technologicznego.

 

10. Jednocześnie podczas imprezy odbędzie się happening naukowy, podczas którego na przygotowanych stoiskach zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć różnych grach i zabawach logicznych.

2011 ZKPIG13 - Konkursy.
Powered by Joomla 1.7 Templates